www.boerefort.co.za

 

Ons gee om

TOPS AND TAGS PROJEK LIFE HEALTH CARE EUGENE MARAIS HOSPITAAL

 

 

Baie baie dankie aan elke Boerie wat bygedra het tot die "bottle tops and bread tags" projek. Life Health Care Eugene Marais Hospitaal herwin bottelproppies en broodsakkie "tags" om rolstoele te kan voorsien aan mense in nood. Hierdie projek hardloop heel jaar. Danksy ons Boerie ouers en maats het ons vroeg gedurende Mei-maand die eerste versending vir 2017 by die hospitaal gaan aflaai!

 

OMGEE WEKE

Elke kwartaal is daar omgee weke waartydens die leerders nie-bederfbare voedsel skool toe bring.  Hierdie kruideniersware word dan uitgedeel aan ons skool se behoeftige gesinne.  Ons is dankbaar dat ons Boeries so getrou kos bring vir ander wat in nood is.

 

PILLEHOUER PROJEK

Een keer n jaar samel ons n geldjie in vir ons behoeftige gesinne.  Elke leerder ontvang n le pilhouer wta dan vol gemaak word met munte.  Ons het hierdie jaar die wonderlike bedrag van R600 ingesamel en is opreg dankbaar teenoor ons Boeries wat so mildelik bygedra het tot hierdie projek.

 

BOKKIE-FONDS

Die Bokkie-Kinderfonds bestaan al vir etlike jare.  n Oud Boerie-ouer het die nood van ons kinders raak gesien en besluit om n fonds te stig vir ons behoeftige leerders.  Die kinderfonds is afhanklik van skenkings en jaarliks hou ons n Lofprysingsaand en n Pilleprojek om ons fondse aan te vul.  Ons fonds staan finansiel sterk en ons opregte dank aan almal wat n bydrae maak en ook aan ons Hemelse Vader wat ons Kinderfonds sen.

 

BOERIES LEEF GROEN

Herwinning:

Alle ou koerante en tydskrifte kan steeds in die houer gegooi word in 4de Laan.

Wit papier soos ou rekeninge en rekenaarpapier word apart in die klasse in houers gegooi. 

Ou gebruikte Inkkasette kan na Me Broodryk se klas toe gestuur word.