www.boerefort.co.za

 

Kleuterskool

 

INSKRYWING VIR KLEUTERSKOOL 2018

 

Kleuterskool Inligtingsblad 2018

 

Die kleuterskoolgeld vir 2018:

 

Adminfooi:            R200 (eenmalig)

Skoolgeld:            R14 300 (R1 300 x 11 maande)

Indien volle bedrag vir die jaar vooruit betaal word voor of op 31 Januarie 2018, kwalifiseer u vir afslag gelykstaande aan een maand se paaiement.

 

Skoolgelde is betaalbaar oor 11 maande.  Skoolgelde word nie einde November vir Desember betaal nie.  Dit word verkies dat skoolgeld per internet betaal word, indien nie moontlik, word kontantbetalings aanvaar.

 

 

Skool- en etenstye:

 

Skooldag

Graad RR

Graad R

Begin

7:30 - hekke sluit dan

7:30 - hekke sluit

Eindig

12:30 - hekke open

13:00 - hekke open

Ete

12:30

13:00

Toebroodjies en koeldrank

15:00

15:00

 

 

Vankansies:

 

Die Kleuterskool sluit gedurende vakasies.  Skoolfonds word egter steeds betaal vir die volle maand ongeag die vakansies.  Vakansiesorg in plek gestel teen R40 per kind per dag.  Vorms is voor elke vakansie beskikbaar en gelde moet ingehandig word saam met die voltooide vorm daarop word aangedui die aantal/sekere dae wat die kind opgepas word.

 

Algemene inligting:

  • Ons akkommodeer kleuters vanaf 4 tot 6 jarige ouderdom.  Daar is tans 2 Graad RR en 2 Graad R klasse.

  • In elke klas is daar n assistent.

  • Ons hou jaarliks n Oupa- en Oumadag.

  • Aan die einde van die jaar is die jaarlikse Kleuterskoolkonsert asook die Graad R leerders se Gradeplegtigheid.

Skryfbehoeftes:

 

 

Graad RR:

 

 

Graad R:

 

1 pak dik vetkryt (Crayola)

2 x groot Pritt

2 x bokse tissues vir die jaar

1 Carry folder

2 x A4 Rieme afrolpapier 80gr

2 x pakke uitdraaikryt

     (Mon Ami of Staedtler)

2 x pakke (12) uitdraaivetkryt

      (Mon Ami / Staedtler)

2 x groot Pritt

1 Carry folder

2 x A4 Rieme afrolpapier 80gr

2 x bokse tissues vir die jaar