www.boerefort.co.za

 

Akademie

 

 

         

TOP 10

Kwartaal 3:

 

 

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

1

Dominique Taljaard

Anco Visser

Brittany Bouwer

Zandra Janssen

2

Leander Havenga

Corli de Vries

Marioné Jv Rensburg

Hanthys Venter

3

Marcus Sonnekus

Danelle Botes

Marnus Keet

Caitlin Strydom

4

Karlie Odendaal

Leanne Langeveld

Jolin Schutte

Sias Fourie

5

Riandri Oosthuizen

Donné Stoltz

Mark Minaar

Shenice Combrink

6

Heliné Minnaar

Janica Haffner

Chris van der Walt

Carmien Smal

7

Anrike Kruger

Sumé Potgieter

Jacques Benadie

Simoné Swart

8

Jualize du Preez

Tshego Mahlangu

David Guelpa

Eben Stander

9

Caitlin Matthys

Venithe Homan

Carla Nel

Hestie Odendaal

10

Marko Coetzee

Henco Vermeulen

Ryan Scott

Micheala Hasenbroek

 

Kwartaal 2:

 

 

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

1

Dominique Taljaard

Anco Visser

Brittany Bouwer

Zandra Janssen

2

Heliné Minnaar

Corli de Vries

Marioné Jv Rensburg

Sias Fourie

3

Marcus Sonnekus

Leanne Langeveld

David Guelpa

Caitlin Strydom

4

Karlie Odendaal

Janica Haffner

Marnus Keet

Hanthys Venter

5

Leander Havenga

Sumé Potgieter

Jolin Schutte

Shenice Combrink

6

Riandri Oosthuizen

Danelle van Niekerk

Carla Nel

Michaela Hasenbroek

7

Thomas v Rensburg

Henco Vermeulen

Ryan Scott

Eben Stander

8

Chaylise de Bruyn

Donné Stoltz

Kyle Grobbler

Hestie Odendaal

9

Jualize du Preez

Venithe Homan

Matthew Kilfoil

Simoné Swart

10

Justin Lottering

Caylin Smit

Chris van der Walt

Cheyanne Trollip

 

TOP 10

 Kwartaal 1:

 

 

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

1

Marcus Sonnekus

Anco Visser

Brittany Bouwer

Zandra Janssen

2

Riandri Oosthuizen

Corli de Vries

Marioné J van Rensburg

Sias Fourie

3

Dominique Taljaard

Janica Haffner

Ryan Scott

Caitlin Strydom

4

Leander Havenga

Henko Vermeulen

Matthew Kilfoil

Hanthys Venter

5

Justin Lottering

Leanne Langeveld

Marnus Keet

Eben Stander

6

Chaylise de Bruyn

Danielle van Niekerk

David Guelpa

Shenice Combrink

7

Heline Minnaar

Sumé Potgieter

Kyle Grobbler

Micheala Hasenbroek

8

Jualize du Preez

Tshego Mahlangu

Carla Nel

Simoné Swart

9

Karlie Odendaal

Caylin Smit

Juan Groenewald

Dwight Stoman

10

Anrike Kruger

Danelle Botes

Jolin Schutte

Chayanne Trollip

 

1.    GRONDSLAGFASE (Graad 1 – 3)

 

1.1   Vakke:

*       Afrikaans – Huistaal

*       Engels – 1ste Addisionele taal

*       Lewensvaardigheid

*       Wiskunde

*       Rekenaargeletterdheid

 

Vanaf 2018 sal ‘n 3de taal vir die Graad 1 leerders aangebied word, nl. Tswana.

 

 

1.2   Assessering

Deurlopende assessering word gedoen en die sewe-puntskaal word gebruik:

 

Prestasiekode

Beskrywing van vaardigheid

7

Uitmuntende prestasie

6

Verdienstelike prestasie

5

Beduidende prestasie

4

Voldoende prestasie

3

Matige prestasie

2

Basiese prestasie

1

Ontoereikende prestasie

 

1.3   Slaagvereistes

In Graad 1-3 is die volgende punte nodig om te slaag:

*       Afrikaans Huistaal : 4

*       Engels Eerste Addisionele taal en Wiskunde : 3

 

2.  INTERMEDIëRE FASE (Graad 4 – 6)

 

        Vakke vir Graad 4-6:

1.    Afrikaans

2.    Wiskunde

3.    Engels

4.    NW en Tegnologie (smelt saam) = Basiese Wetenskap

5.    KK en LO (smelt saam) = Lewensvaardigheid

6.    SW

7.    RG - Rekenaargeletterdheid

 

 3.  SENIORFASE (Graad 7)

 

       Vakke vir Graad 7: 

1.    Afrikaans – Eerste taal

2.    Engels – Tweede taal

3.    Wiskunde

4.    NW

5.    Tegnologie

6.    SW

7.    LO

8.    KK

9.    EBW

10.  RG - Rekenaargeletterdheid

 

SKALE EN PERSENTASIE SLEUTELS:   Gr 4 – 7

 

Graad 4-6     Klaswerk 75%  Eksamen 25%

Graad 7        Klaswerk 40%  Eksamen 60%

 

Prestasiekode

Beskrywing van vaardigheid

Persentasie

7

Uitmuntende prestasie

80-100

6

Verdienstelike prestasie

70-79

5

Beduidende prestasie

60-69

4

Voldoende prestasie

50-59

3

Matige prestasie

40-49

2

Basiese prestasie

30-39

1

Ontoereikende prestasie

0-29

 

SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 4 – 6

 

1.  Voldoende prestasie (Vlak 4) in een offisiële taal op moedertaal vlak.

2.  Matige prestasie (Vlak 3) in die tweede taal – Engels.

3.  Matige prestasie (Vlak 3) in Wiskunde.

4.  Matige prestasie (Vlak 3) in enige twee van die oorblywende vakke.

 

SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 7

 

Afrikaans Huistaal 

50%

Engels (Eerste Addissionele Taal)

40%

Wiskunde 

40%

Enige 3 vakke   

40% elk

Oorblywende 2 vakke   

30% elk

 

SKRIF BELEID

 

1.     Netheid is ‘n vereiste.

2.     Geen “Tipex” mag gebruik word nie; werk mag nie doodgekrap word nie.

3.     Maak alle foute netjies reg met ‘n grys potlood.

4.     Werkkaarte en alle fotostate moet netjies vasgeplak word.

5.     Daar mag nie los papiere in portefeuljes wees nie.

6.     Nasorg of werk tydens afwesigheid word altyd in potlood gedoen.

7.     Datum en opskrif word op die eerste lyn geskryf.

8.     Laat ‘n lyn oop en begin dan met die werk.

9.     Werk wat nie in die klas voltooi word nie, word as huiswerk beskou.

10.    Die nommer kom links van die kantlyn.

11.    Trek ‘n netjiese lyn na die werk.

12.    Spelling of rooi woorde moet 3 keer uitgeskryf word.

13.    Portefeulje vorm deel van die deurlopende assessering.

 

NASIEN- EN KONTROLEBELEID

 

1.       Formele assessering word slegs deur die opvoeder gedoen.

2.       Die formele aktiwiteite sal aan die begin van elke kwartaal aan die leerders

          gegee word sodat leerder en ouer op hoogte van dié assessering is.

3.       Informele opdragte word deur die leerder self, of medeleerders of ouers

          geassesseer. Dit word slegs deur die opvoeder gekontroleer.

4.       Antwoorde word gegee en die leerder moet nasorg doen.

5.       Alle foute word nie altyd aangetoon nie.

 

Indien ‘n leerder afwesig was, is hy/sy self verantwoordelik om die agterstallige werk in te haal. Die leerder het slegs 3 dae om in te haal en kan tot 50% van voorgeskrewe werk verloor as leerder nie by sperdatum hou nie.

Leerders kan ook naskool gehou word om alle agterstallige werk in te haal;

leerders het glad nie die keuse om werk nie te doen nie of onvolledig te laat nie.

 

Die skrifte is ‘n bewys van die leerder se vordering gedurende die jaar. Dit is beide die leerder, maar ook die ouer se verantwoordelikheid dat die leerder se skrifte in al die vakke netjies is en dat ons met trots in al ons skrifte sal werk nes ons leuse WAAK EN WERK.